<<<<<<< HEAD

Compacte industriële afstandsbediening - JMei Pocket

=======

Télécommande industrielle compacte - JMei Pocket

>>>>>>> origin/master

<<<<<<< HEAD

Downloaden in pdf-formaat

Raadpleeg de technische productinformatie

Beschrijving

De afstandsbediening JMei Pocket kan gebruikt worden als standaardvoorziening voor verschillende laad- en losinrichtingen zoals kranen, takelwagens, vrachtwagens met betonpompen, hijsinrichtingen, bouwmachines, slagbomen, enz.

De compacte zender heeft een ergonomisch ontwerp voor betere operationele prestaties en extra veiligheid.

De ontvanger met ingebouwde bedieningen biedt een oplossing in afwezigheid van de zender (verloren of beschadigd).

Het toetsenbord van de ontvanger kan beschermd worden met een wachtwoord.
De automatische selectie van het frequentiekanaal voorkomt interferentie met andere radiosystemen.
Er kunnen meerdere zenders gekoppeld worden aan één enkele ontvanger, een groot voordeel bij gebruik voor toegangscontrole.

Voordelen

 • Ontvanger met ingebouwde bedieningen.
 • Automatische selectie van frequentiekanalen.
 • Snelle koppeling van zenders.
 • Mogelijkheid voor gebruik van een wachtwoord.
 • Snel en gemakkelijk te installeren.
 • Ergonomisch - licht.
 • Heel concurrentieel.

Toepassingen

 • Aanhangwagens.
 • Boslieren.
 • Hydraulica.
 • Industriële controle.
 • Industriële toegangspoorten/-slagbomen.

Voorbeelden van uitvoeringen

JMei Pocket - riemclips
Télécommande JMei
Ultracompacte zender
Télécommande industrielle de poche
Bescherming in silicone
=======

Télécharger le PDF

Consulter la fiche technique

Description

La télécommande JMei Pocket peut être utilisée comme dispositif standard pour des applications de manutention diverses comme les grues, dépanneuses, camions de pompe à béton, équipement de levage, machines de construction, barrières d'accès, etc.

Son émetteur compact a été conçu pour une utilisation ergonomique et pour améliorer la performance opérationnelle et la sécurité.

Son récepteur à commandes intégrées permet de pallier aux désavantages de l'absence de l'émetteur (perdu ou endommagé).

Le clavier du récepteur peut être protégé par un mot de passe.
Une sélection automatique du canal de fréquence évite les interférences avec les autres systèmes radio.
Possibilité de jumeler plusieurs émetteurs avec un seul récepteur, grand avantage pour l'utilisation en autorisation d'accès.

Avantages

 • Récepteur avec commandes intégrées.
 • Sélection automatique des canaux RF.
 • Jumelage rapide des émetteurs.
 • Possibilité de mot de passe.
 • Installation rapide et facile.
 • Ergonomie - légèreté.
 • Très compétitif.

Applications

 • Remorques.
 • Treuils.
 • Hydraulique.
 • Contrôle industriel.
 • Porte - barrière d'accès industriel.

Exemples de réalisations

JMei Pocket - clips de portage
Télécommande JMei
Emetteur ultra-compact
Télécommande industrielle de poche
Protection en silicone
>>>>>>> origin/master Radiocommande industrielle
<<<<<<< HEAD
Compacte ontvanger
Récepteur radiocommande
Universele set voor radiobesturing
Boîte à boutons industrielle
Ontvanger met toegangscode
=======
Récepteur compact
Récepteur radiocommande
Ensemble radiocommande universelle
Boîte à boutons industrielle
Récepteur avec code d'accès
>>>>>>> origin/master Télécommande industrielle sécurisée